EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa yrityksiä ja organisaatioita 25.5.2018 alkaen

Suurin yksittäinen, kaikkia yrityksiä ja organisaatioita koskeva lainsäädännöllinen muutos pitkään aikaan on jo melkein ovella. Samaan aikaan kun muutos luo uusia mahdollisuuksia, tuo se myös epävarmuutta tietosuoja-asetuksen tuomista velvollisuuksista ja vaatimuksista. Monet pohdiskelevat edelleen, mitä tämä kaikki tarkoittaa oman organisaation kannalta ja mitä oikeasti pitäisi tehdä.

Merkittävä osa JMJping Oy:n asiakaskunnasta koostuu kotimaisessa ja ulkomaisessa omistuksessa olevista, kotimaan mittakaavassa suurista valmistavan teollisuuden yrityksistä, joilla on usein myös laajaa vientiliiketoimintaa. Tyypillisesti tuotantolaitoksissa on toimintaa useassa vuorossa ja suuri osa toiminnasta perustuu tietoteknisiin järjestelmiin ja tuotannon ohjaukseen. Tällaisten järjestelmien toiminta ja toimintavarmuus ovat tietoliikenteen ohella erittäin merkittävässä roolissa sekä tuotannollisesti, taloudellisesti että asiakaslupauksen kannalta.

Monessakaan tapauksessa 24/7/365 paikan päällä tapahtuvaan henkilövalvontaan perustuva ratkaisu ei ole järkevä luotettavuudeltaan, toimivuudeltaan, tehokkuudeltaan tai kustannustasoltaan, koska lähes kaikki huomiota ja toimenpiteitä vaativat tapahtumat pystytään hoitamaan joko etänä tai jopa automaattisesti. Lähityötä vaativat tapahtumat supistuvat silloin lähinnä laitteiden vaihtoon tai muuhun korjaustoimintaan, joka voidaan priorisoida joko järkevämpään ja edullisempaan ajankohtaan, tai erityistapauksissa tehdä se välittömästi paikan päälle lähetettävän huoltohenkilön toimesta.

Automaattinen poikkeamien seuranta- ja hälytysjärjestelmä

Olemme kehittäneet sekä teollisuus-, kunta-, terveydenhoito- ja oppilaitosasiakkaiden että oman konesali- ja palvelutoimintamme tueksi kattavan valvonta- ja havainnointijärjestelmän, jolla pystytään havaitsemaan ja joissakin tapauksissa jopa ennakoimaan organisaation tietojärjestelmien toimintaan vaikuttavat tapahtumat. Järjestelmä on reaaliaikainen, koneoppimista hyödyntävä palvelu, jossa kerätään, rikastetaan ja hyödynnetään tietoa samanaikaisesti useista eri järjestelmistä.

Järjestelmä koostuu kahdesta peruskomponentista, JMJvalvonnasta ja JMJanalyzeristä. JMJvalvonta toimii tarkkailukeskuksena, joka pystyy seuraamaan sekä laitteiden että ohjelmistojen toimintaa ja hälyttämään etukäteen sovittuja tahoja halutulla tavalla mahdollisista poikkeamista tai häiriöistä.

JMJanalyzer kerää logi- ja tapahtumatietoa eri järjestelmistä palvelimet, palomuurit ja verkon muut laitteet mukaan lukien, yhdistää ja rikastaa tätä tietoa tarjoten 360° näkymän kaikkien seurattavien järjestelmien läpi. Reaaliaikaisesti toimiva järjestelmä kertoo heti, kun jotakin tavallisuudesta poikkeavaa tapahtuu.

Tapahtumatietoja pystytään tarvittaessa tarkastelemaan myös pitkään tapahtuman jälkeen, jolloin tietoa voidaan käyttää esimerkiksi tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämisen näkökulmasta. Käsin tehtyjen, haluttujen seurantakohteiden ja sääntöjen lisäksi järjestelmä oppii tunnistamaan tyypillisestä toiminnasta poikkeavia tapahtumia ja ilmoittamaan havainnoista halutulla tavalla mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tapahtumien vakavuusastetta pystytään myös tarvittaessa säätämään, jolloin kriittistä & nopeaa toimintaa vaativat tapahtumat saavat riittävästi huomiota.

Olemme valmiita auttamaan sinua tietosuoja-asetuksen täyttämiseen liittyvissä teknisissä ratkaisuissa. Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.