Huijauslaskuja liikkeellä

loka 13, 2016Huijaukset

huijauslaskuHuijauslaskuja taas liikkeellä, ole tarkkana!

Loimaan talousalueella on havaittu internet -palveluihin liittyviä huijauslaskuja. Laskujen tarkoitus on erehdyttää vastaanottajaa maksamaan oikealta näyttävä lasku asiasta tai palvelusta, jota ei ole tilattu tai toimitettu. Tyypillisesti laskun lähettänyttä yritystä ei saa kiinni puhelimitse, kirjeitse tai käymällä, joten ainoa tapa kontaktoida yritystä on sähköposti.

Lähetettyihin sähköposteihin ei välttämättä edes vasta, joten normaali laskun reklamointiprosessi on näin tehty mahdollisimman vaikeaksi. Laskun maksamatta jättäminen laukaisee yleensä perintätoimet perättömän ja laittoman laskun perimiseksi, joten kannattaa toimia mahdollisimman nopeasti.

Nyt havaituissa tapauksissa yrityksille läheteyt laskut näyttävät tällaiselta:

huijauslasku_1

(Laskun tunnistetiedot on peitetty asianomaisten suojaamiseksi)

Lähetetyissä laskuissa huomioitavaa on, että laskussa mainittua, päättymässä olevaa palvelua ei ole koskaan toimitettu laskun saajalle, eikä ”päättyvää palvelua” ole edes ollut olemassa. Näin laskunsaajaa koitetaan erehdyttää luomalla mielikuva kohta päättyvästä tilauksesta.

Toimintaohjeet

Sekä poliisi, keskuskauppakamari että kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat tehneet omat ohjeistukset huijauslaskujen tunnistamiseen ja ohjeistavat huijauslaskun saaneita. Olemme koonneet lyhyet tiivistelmät sivuilta, linkkejä seuraamalla pääset lukemaan koko artikkelin.

Keskuskauppakamari antaa hyvät toimintaohjeet huijauslaskuihin, tiivistelmä ohjeista:

Huijauslaskusta on syytä tehdä poliisille rikosilmoitus eikä aiheetonta laskua pidä maksaa.  Jos saat laskun, jossa viitataan tilaukseen tai sopimukseen, jota et ole tehnyt, toimi seuraavasti:

  1. Ilmoita viipymättä kirjallisesti laskun lähettäjälle, että sopimusta ei ole syntynyt, minkä vuoksi lasku on aiheeton etkä tule sitä maksamaan. Tee ilmoitus laskussa mainittuun osoitteeseen. Ota ilmoituksesta itsellesi kopio. Älä soita laskussa mainittuun asiakaspalvelunumeroon. Numero on usein maksullinen eikä numerosta välttämättä tavoita ketään.

  2. Jos saat laskusta maksukehotuksen, tee vastaava ilmoitus myös siitä kirjallisesti ja ota ilmoituksestasi itsellesi kopio.

  3. Jos saat perintätoimistolta perintäkirjeen, tee vastaava ilmoitus myös siitä kirjallisesti perintätoimistolle. Ilmoita, ettei sinulla ole sopimussuhdetta laskuttajan kanssa ja että lasku on aiheeton. Liitä perintätoimistolle menevään kirjeeseen myös jäljennökset laskuttajalle lähettämistäsi ilmoituksista.

  4. Jos saat perintäkirjeen, jossa uhataan maksuhäiriömerkinnällä, voit tarkistaa Suomen Asiakastieto Oy:stä, onko heillä yhteistyösopimusta kyseisen perintätoimiston kanssa ja rekisteröikö se maksuhäiriötietoja ilmoituksen perusteella.

  5. Tee tarvittaessa tutkintapyyntö poliisille. 

Muista, että perintätoimilla uhkaaminen ei ole syy maksaa aiheetonta laskua.

Lainaus kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta:

Valelasku tai huijauslasku näyttää päällisin puolin rehelliseltä mutta siinä todellisuudessa laskutetaan palvelusta, jota et ole tilannut.

Huijarit lähettävät valelaskuja massapostituksina siinä toivossa, että kuluttajat maksavat niitä epähuomiossa. Valelaskuja voi saada niin tavallisena kirjeenä kuin viestinä matkapuhelimeen.

Valelasku on yleensä otsikoitu muuksi kuin laskuksi, esim. verkkomaksu tai palvelumaksu. Valelasku voi näyttää oikealta laskulta, mutta

  • palvelun sisältö ja vastine maksulle on usein epäselvästi esitetty
  • maksuaika on lyhyt eli eräpäivä on pian laskun saapumisen jälkeen
  • yhteystiedot ovat puutteelliset tai niiden kautta ei saa yhteyttä yritykseen
  • yrityksen nimi viittaa hyvämaineiseen yritykseen tai tunnettuun brändiin, mutta poikkeaa siitä muutamalla kirjaimella tai merkillä
  • yritys on vasta aloittanut toimintansa ja sen vastuuhenkilöillä on ollut häiriöitä aikaisemmassa yritystoiminnassa

Valelaskun lähettäjällä voi olla näyttävät nettisivut, joihin on liitetty hyvämaineisten yritysten verkkosivujen linkkejä. Aivan kuin kyseiset yritykset olisivat yhteistyössä laskuja lähettävän yrityksen kanssa.

Vahingossa maksettuja summia ei ole käytännössä helppo saada takaisin.

Lainaus Poliisin sivuilta:

Laskun muotoon laaditut tarjouskirjeet

Ulkomaiset yritykset lähettävät erityisesti yrityksille erilaisia tarjouksia, jotka on laadittu laskun muotoon. Maksamalla laskun pääsee esim. johonkin kansainväliseen rekisteriin.

Jos maksaa yhden laskun, seuraavana vuonna lähetetään automaattisesti uusi lasku. Mikäli sitä ei maksa, laskua pyritään perimään erilaisilla uhkakirjeillä.

Huomioitavaa

Laskun aiheellisuus tulee aina selvittää. Mikäli palveluntarjoaja on tuntematon, kannattaa selvittää taustat ja varmistua siitä, että tarjottu palvelu vastaa sekä maksajan tarpeita että palvelusta pyydettävää hintaa.

Oheet pähkinänkuoressa: Älä maksa laskua, reklamoi heti, tee rikosilmoitus. Älä maksa laskua, vaikka saisitkin perintäkirjeen, vaan reklamoi myös se heti. Säilytä kopiot kaikesta kommunikaatiosta yrityksen ja mahdollisen perintätoimiston kanssa.