Keskitetty ja hallittu valvonta kaikille ICT-palveluillesi

JMJ Valvonnan avulla sinun ei tarvitse huolehtia tietoliikenteen sujuvuudesta tai laitteiden toiminnasta. Voit luottaa ongelmatilanteiden havaitsemisessa ja korjaamisessa ammattitaitoiseen henkilokuntaamme

JMJ Valvonta

JMJ Valvonta on hajautettu valvontajärjestelmä, jolla pystytään seuraamaan suurta joukkoa eri tyyppisiä laitteistoja, palveluita ja muita järjestelmiä. JMJ Valvonta toimii  suoraan yleisimmissä verkon aktiivilaitteissa ja palvelimissa sekä asiakasohjelman avulla useissa muissa järjestelmissä. Tyypillisiä valvontakohteita ovat mm:

  • Tietokantapalvelut ja tietokantayhteydet
  • Reitittimet, kytkimet ja muut verkon aktiivilaitteet, myös WiFi -tukiasemat
  • Hakemistopalveluiden toiminta ja sertifikaattien ajantasaisuus
  • Nimi- ja DHCP -palvelut, tulostuspalvelut, jaettujen hakemistojen toiminta
  • Backup -palveluiden toiminta
  • Sähköpostipalvelut (ulkoiset ja sisäiset, esim Microsoft Exchange)
  • Palvelimet ja levyjärjestelmät (muistit, prosessorit, levyt, virransyöttö, IO-kuorma, uptime, interfacet, hardwaresensoreiden tila yms.)
  • IoT -järjestelmien tuottama data  ja hälytykset (esim. lämpö, kosteus, palovaroittimet)
  • Kriittisten ilmanvaihtojärjestelmien toiminta
  • Valvontakameroiden toiminta, ovi-, ikkuna- ja liikehäytykset

Ei pelkkää palvelinten valvontaa

Pystymme myös valvomaan UPS -laitteiden, laitetilan olosuhteiden (lämpö, kosteus), ulkopuolisten palveluiden (www-palvelut, ERP/CRM, puhelinpalvelut, muut järjestelmät) ja etäpisteiden toiminnallisuuksia ja yhteyksiä. Valvonnan modulaarisuuden ja laajennettavuuden ansiosta JMJ Valvonnan piiriin pystytään tuomaan myös erikoisempia laitteita ja järjestelmiä, joihin ei suoraan löydy valmista liitäntämodulia.

Ohjelmistotiimimme kehittää mielellään uusia valvontamoduleja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Näin pystymme tarjoamaan valvontapalvelua myös automaatio- ja tuotantojärjestelmiin sekä muihin haasteellisempiin kohteisiin.

24/7, satoi tai paistoi

s

Räätälöitävät hälytystasot

Reagoimme puolestasi

i

Selkeät raportit

Automaattista valvontaa kellon ympäri

Valvontapalveluun määritellään valvottavat asiat ja järjestelmät sekä niihin liittyvät normaalin ja poikkeavan toiminnan rajat. Valvottavissa kohteissa toimiva asiakasohjelma tai erityiskohteissa (automaatiojärjestelmät yms) erillinen valvontalaite seuraa näiden palveluiden toimivuutta hälyttäen rikkoontuneista raja-arvoista ja raportoiden toiminnasta sovitulla tavalla.

Hälytykset ovat tyypillisesti palvelutasojen ja vakavuuden perusteella lähetettyjä automaattisia sähköposteja ja tekstiviestejä. Viestit pystytään tarvittaessa kohdentamaan eri henkilöille tai ryhmille. JMJping on monessa tapauksessa valittu ensimmäiseksi hälytysportaaksi, jolloin teemme puolestasi tarvittavat toimenpiteet joko etänä tai paikan päällä.

Asiantuntija-apua ongelmatilanteissa

Aina pelkkä hälytystieto ongelmasta ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan tietoteknistä osaamista ja ongelmanratkaisukykyä. JMJpingin ammattitaitoinen henkilökunta reagoi hälytyksiin asiakkaan kanssa sovitulla tavalla tutkien hälytysten syyt ja korjaten ongelmat joko etänä tai asiakkaan tiloissa.

Useimmat korjaavat toimenpiteet, varajärjestelmien käyttöönotot tai muut tilanteesta toipumiset pystytään tekemään suoraan etähallinnan avulla. Tämä tarkoittaa hyvinkin nopeaa toimintakyvyn palautumista ja toipumista eri ongelmatilanteista.

Oman laitevaraston ja nopeiden yhteistyökumppanien ansiosta pystymme toimittamaan nopeasti tiettyjä, ennalta määriteltyjä laitteita vaurioituneiden tilalle. Laiterikkojen sattuessa organisaation järjestelmille löytyy nopeasti ”vararengas”, jolloin toimintakyky saadaan palautettua ja viat korjattua. Korjaamisen lisäksi asiantuntijamme pystyvät parantamaan järjestelmien toimintavarmuutta ja vikasietoisuutta.